Funny Foam

(0)
29.00 ₾
Brand: ATOM kids
Product Code: 7740003
Stock Instock
Viewed 1197 times

OverView

ATOM kids პროდუქცია წარმოადგენს სახალისო და შემეცნებით ექსპერიმენტების ნაკრებს, რომ ბავშვებმათავად შეძლონ ცდების ჩატარება სახლის პირობებში.

რეაქტივები არის სრულიად უსაფრთხო ბავშვებისათვის დ...